Politica de confidenţialitate

SC USHOP International SRL Bacău, CUI 43583315, în calitate de operator de date, se angajează să respecte cu stricteţe confidenţialitatea datelor clienţilor săi.

Nu transmitem, nu vindem şi nu cedăm terţilor datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afara SC USHOP International SRL. Datele transmise unor terţi sunt utilizate numai pentru a vă oferi serviciile noastre.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării site-ului Produse.top (https://produse.top/).

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

În funcţie de produsele, serviciile sau functionalităţile de care doriţi să beneficiaţi, va trebui să prelucrăm anumite date personale, care, în general, vor fi după caz următoarele:

 1. datele de identificare (de exemplu, numele, prenumele, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, ţara din care interacţionaţi cu noi etc.);
 2. informaţii economice şi de tranzacţionare - de exemplu, informaţiile privind plăţile sau pe cele privind cardul bancar, informaţii despre achiziţii, comenzi, returnări etc. Plăţile prin card nu sunt procesate în mod direct de SC USHOP International SRL, ci sunt efectuate prin intermediul furnizorului de servicii EuroPaymentServices S.R.L - www.euplatesc.ro. Noi putem prelucra datele dvs. bancare în cazul unui retur, situaţie în care aceste informaţii ne sunt furnizate direct de dvs. pentru a ne permite rambursarea banilor;
 3. datele privind conectarea, geolocalizarea şi navigaţia (în cazul în care interacţionaţi cu noi, de exemplu, de pe telefonul mobil);
 4. informaţii comerciale (de exemplu, dacă sunteţi abonat la newsletter-ul nostru);
 5. date privind gusturile, preferinţele şi obişnuinţele dumneavoastră, precum şi orice alte categorii de date pe care le furnizaţi în mod direct în contextul înregistrării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea acestuia.

Scopurile prelucrării

Dacă sunteţi client al site-ului produse.top, SC USHOP International SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 1. pentru a vă gestiona înregistrarea ca utilizator - în cazul în care decideţi să vă înregistraţi pe site-ului Produse.top (https://produse.top/), trebuie să vă prelucrăm datele pentru a vă identifica ca utilizator al acesteia şi pentru a vă oferi acces la diferitele sale functionalităţi;
 2. pentru dezvoltarea, îndeplinirea şi executarea contractului de vânzare-cumpărare dintre dumneavoastră şi SC USHOP International SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe site-ul Produse.top (https://produse.top/), informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.;
 3. pentru îndeplinirea obligaţiilor legale, inclusiv a obligaţiilor în materie fiscală.
 4. pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de SC USHOP International SRL, prin intermediul site-ului Produse.top (https://produse.top/).
  Vă puteţi exprima consimţământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuţei corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior, la secţiunea Contul meu.
  Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteţi folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/sms conţinând comunicări comerciale. În plus, puteţi să vă dezabonaţi prin accesarea secţiunii Contul meu.
  Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimţământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
 5. în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcţionare a site-ului Produse.top (https://produse.top/), realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienţei oferite pe site.
  Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimţământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
 6. pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul şi a îmbunătăţii experienţa dumneavoastră oferită pe site.
  Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimţământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs.

Baza legală care ne permite să vă prelucrăm datele personale depinde şi de scopul pentru care le prelucrăm,astfel:

 1. Gestionarea înregistrării dvs. ca utilizator al site-ului produse.top - prelucrarea datelor dvs. este necesară pentru semnarea termenilor care reglementează utilizarea acestuia. Cu alte cuvinte, pentru înregistrarea dvs. ca utilizator, trebuie să vă prelucrăm datele personale, altfel nu am putea să vă gestionăm înregistrarea.
 2. Desfăşurarea relaţiei contractuale - prelucrarea datelor dvs. este necesară pentru executarea contractului de vânzare-cumpărare sau de furnizare a serviciilor în relatie cu dvs.
 3. Îndeplinirea obligaţiilor legale - prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligaţii legale.
 4. Marketing - vă prelucrăm datele dvs. în scopuri de marketing în baza consimţământului pe care ni-l daţi, de exemplu: atunci când sunteţi de acord să primiţi informaţii personalizate prin diverse mijloace, atunci când autorizaţi trimiterea de notificări push pe dispozitivul mobil sau desktop sau când acceptaţi termenii şi condiţiile legale de a participa la o acţiune promoţională.
  Pentru a vă prezenta informaţii personalizate, considerăm că avem un interes legitim pentru întocmire a profilului dvs. cu informaţiile pe care le avem despre dvs. (cum ar fi navigarea pe care o efectuaţi pe site-ul nostru, preferinţele sau istoricul achiziţiilor) şi cu datele personale pe care ni le-aţi furnizat, deoarece înţelegem că prelucrarea acestor date este de asemenea în avantajul dvs. deoarece permite să vă îmbunătăţiţi experienţa ca utilizator şi să accesaţi informaţiile în funcţie de preferinţele dvs.
 5. Analiza utilizării şi a calităţii - considerăm că avem un interes legitim pentru analizarea caracterului de utilizare al site-ului Produse.top (https://produse.top/) şi a gradului de satisfacţie a utilizatorului, deoarece înţelegem că prelucrarea acestor date este de asemenea în avantajul dvs. întrucât scopul este îmbunătăţirea experienţei utilizatorului şi oferirea unui serviciu de calitate superioară.
 6. Rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul şi a îmbunătăţii experienţa dumneavoastră oferită pe site-ului Produse.top (https://produse.top/) - prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC USHOP International SRL de a asigura funcţionarea corectă a site-ului, precum şi pentru a îmbunătăţii permanent experienţa vizitatorilor, inclusiv prin soluţionarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamaţii.

Durata pentru care vă prelucrăm datele

SC USHOP International SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menţionate mai sus. În cazul în care sunteţi client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale şi ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina SC USHOP International SRL

Fiecare persoana vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a-şi retrage consimţământul în privinţa prelucrării datelor sale personale în orice moment. Dacă doriţi să eliminaţi datele dvs. personale şi alte date din magazinul nostru online, puteti să vă exercitaţi opţiunea de ştergere a contului de utilizator. Dacă vă retrageţi consimţământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SC USHOP International SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfăşurate de SC USHOP International SRL S.R.L pe baza consimţământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC USHOP International SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terţe persoane sau entităţi care sprijină SC USHOP International SRL în desfăşurarea activităţii prin intermediul site-ului Produse.top (https://produse.top/) (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autorităţile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 1. pentru administrarea site-ului Produse.top (https://produse.top/);
 2. în situaţiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilităţi persoanelor vizate, obţinute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoţionale organizate de către SC USHOP International SRLprin intermediul site-ului Produse.top (https://produse.top/);
 3. pentru menţinerea, personalizarea şi îmbunătăţirea site-ului şi a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 4. pentru efectuarea analizei datelor, testarea şi cercetarea, monitorizarea tendinţelor de utilizare şi activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranţă şi autentificarea utilizatorilor;
 5. pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condiţiile şi limitele prevăzute de lege;
 6. atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Pentru a îndeplini scopurile indicate în această Politică de confidenţialitate, este necesar să acordăm acces la datele dvs. personale terţilor care ne oferă sprijin în serviciile pe care vi le oferim, şi anume:

 1. furnizori de servicii gestiune şi facturare - S.C. Intelligent It S.R.L. - www.smartbill.ro;
 2. furnizori şi colaboratori de servicii logistice, de transport şi de livrare: Urgent Cargus S.A. www.urgentcargus.ro, DynamicParcel Distribution www.dpd.com, GLS Romania www.gls-group.eu/RO/ro/home;
 3. furnizori de servicii/plati online - EuroPayment Services S.R.L - www.euplatesc.ro.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către SC USHOP International SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

Drepturile de care beneficiaţi

 1. Dreptul de a fi informat: aveţi dreptul să obţineţi informaţii cu privire la categoriile de date colectate, scop, destinatari, transfer;
 2. Portabilitatea datelor: aveţi dreptul să obţineţi transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent şi prelucrabile automat către dvs sau către o altă parte. Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-aţi trimis;
 3. Dreptul de a fi uitat: aveţi dreptul să ştergeţi oricând orice date cu caracter personal prelucrate de SC USHOP International SRL, cu excepţia următoarelor situaţii: aveţi o solicitare nerezolvată, aveţi o comandă deschisă care nu a fost încă expediată sau a fost parţial expediată, aveţi o datorie neplătită, dacă aţi efectuat o achiziţie, vă vom păstra datele cu caracter personal în legătură cu tranzacţia dumneavoastră conform legislaţiei de contabilitate;
 4. Dreptul de a face opoziţie: aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal bazate pe interesul legitim. SC USHOP International SRL nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor şi drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.
 5. Dreptul de acces la date: aveţi dreptul de a solicita acces la informaţii cu privire la datele cu caracter personal pe care le deţinem despre dumneavoastră.
 6. Dreptul de a rectifica datele: Puteţi solicita rectificarea datelor în cazul în care acestea sunt procesate greşit.
 7. Dreptul de restricţionare a prelucrărilor: Puteţi cere restricţionarea datelor folosite sau a transferului de date.
 8. Dreptul de a se opune la profilări: Aveţi dreptul de a nu face obiectul unei decizii de profilare atunci cand aceasta se bazează pe prelucrarea automată.

Modificări ale politicii de confidenţialitate

În cazul în care vom considera că este necesar să modificăm informaţiile cuprinse în prezenta Politică de confidenţialitate şi modificarea în cauză este importantă pentru confidenţialitatea dvs., vă vom comunica acest lucru prin intermediul site-ului Produse.top (https://produse.top/) sau vă vom transmite la adresa de e-mail, astfel încât să puteţi verifica modificările, să le evaluaţi şi, dacă doriţi, să vă opuneţi sau să anulaţi orice serviciu sau funcţionalitate. Vă îndemnăm să verificaţi periodic Politica noastra de confidenţialitate în situţia în care există modificări minore.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate şi pentru a vă exercita drepturile menţionate mai sus, vă rugăm să vă adresaţi la adresa de email:dpo@produse.top.

Această pagină de internet foloseşte fişiere de tip cookie. Pentru mai multe informaţii cu privire la modul în care se folosesc aceste fişiere, vă rugăm să accesaţi următorul link: Politica Cookies

WhatsApp Messenger

Ce produse vă doriţi?