Concursuri

REGULAMENT CONCURS FACEBOOK "CASTIGA UN CEAS" - 13 – 18 August 2019

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului este SC USHOP International SRL, societate romana, cu sediul in str. Principala, sat Holt, com. Letea Veche, jud. Bacău, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J04/1110/2018, cod unic de inregistrare fiscala RO39674725.

 

2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in perioada 13 – 18 August 2019 pe pagina de Facebook OnlineMall

 

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice rezidente in Romania care sunt posesoarele unui buletin de identitate.

Nu au dreptul sa participe la campanie angajatii companiei SC USHOP International SRL si rudele acestora. 

 

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina OnlineMall de pe Facebook.

Concursul va fi organizat si desfasurat online prin intermediul postarii comentariilor in care participantii raspund la intrebarea "Care ceas ti-l doresti: de dama sau barbatesc?", dau tag unui prieten si dau share la postarea cu concursul. 


SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Se vor acorda 2 premii: 1 ceas de dama si 1 ceas barbatesc.


SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

 Castigatorul va fi desemnat in data de 19 August 2019 prin aplicația woobox.com.

 

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Castigatoriilor concursului de pe Facebook li se va aduce la cunostinta rezultatul concursului pe data de 19 August 2019, astfel: li se va afisa numele pe pagina OnlineMall de pe Facebook intr-o postare dedicata si vor fi rugate sa ne furnizeze informatiile necesare prin mesaj privat.

In cazul in care castigatorii nu trimit in 72 de ore informatiile solicitate de Organizator, acesta va extrage altii noi. Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorilor din motive care nu tin de el.

 

SECTIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe Facebook.com.

 

 SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 18 August 2019, ora 23.59 si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora - de natura a face imposibila derularea.

 

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe adresa de Facebook a OnlineMall. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe https://produse.top/concursuri.

 

SECTIUNEA 12. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre SC USHOP International SRL si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.

WhatsApp Messenger

Ce produse vă doriţi?